Kas būtų valstybė be karaliaus? Kas būtų Fotoexpress be Karaliaus? Ačiū Tau, Rimvydai, kad sukūrei mūsų fotovalstybę, kurioje kiekvienas gali ko nors išmokti, dalytis bendrystės džiaugsmu, įsikūnyti į įvairius personažus ir, aišku, fotografuoti vis geriau ir geriau. Gimtadienio proga viso kolektyvo vardu linkim Tau kūrybinio įkvėpimo, energijos, džiugesio, sveikatos, artimųjų meilės. O mes savo ruožtu užsakėme šiandien gerą orą, tegu šventė būna saulėta!

Nuo šios dienos pradedame tradiciją kiekvieno asociacijos nario gimtadienio proga sukurti sukaktuvininko nuotraukų, fotografuotų mūsų susitikimų metu, koliažą. Vėliau, atspaudę ant A4 formato fotografijos lapo, jį padovanosime kiekvienam, kam jis skirtas.